PROIECTARE IN MECATRONICA SI ROBOTICA

  CUPRINS:
Contents IX

1. Mecatronică şi robotică 1
2. Identificarea modelelor de dezvoltare a aplicaţiilor mecatronice şi robotice 20
3. Modelul orientat pe acţiuni (MOA) în dezvoltarea aplicaţiilor mecatronice şi robotice 25
4. Clasificarea şi specificarea acţiunilor în MOA pentru dezvoltarea aplicaţiilor mecatronice şi robotice 66
5. Modelul orientat pe procese (MOP) în dezvoltarea aplicaţiilor mecatronice şi robotice 109
6. Model orientat pe sarcini / obiective (MOSO) în dezvoltarea aplicaţiilor mecatronice şi robotice 120
7. Model orientat pe obiecte (MOO) în dezvoltarea aplicaţiilor mecatronice şi robotice 179
8. Principiile proiectării în mecatronică şi robotică 193

Bibliografie 248
  PREZENTARE:
The development of a new mechatronic and robotic industry has great influences over all the social and economical aspects of the modern world.
With a large range of applications from technology to medicine, agriculture, biology, astronautics etc. for this new industry must be developed a corresponding design context.
From this point of view, in the present book a design framework for mechatronics and robotics is developed by introducing the concept of mechatronic / robotic application (MRA) as the basis for the development of the functionality and utility of the mechatronic / robotic systems as
products.
Thus, a series of models are developed, oriented on actions, processes, goals, and objects for the design of the mechatronic / robotic applications (MRAs). Also, the specific design stages in mechatronics and robotics are determined.
The book represents a research in the design of mechatronic and robotic systems, and is addressed to the industry, design, new products research and development, to the experts in different fields of engineering, as mechatronics, robotics, electronics, software, mechanics of precision, and also to the academic environment.
  PREFATA:
Industria mecatronică şi robotică se evidenţiază ca o nouă direcţie tehnică şi tehnologică în realizarea de noi produse de o complexitate ridicată şi cu o mare diversitate a domeniilor de aplicabilitate, de la sistemele de producţie şi până la medicină, agronomie, transporturi, navete cosmice şi sateliţi artificiali etc.
Având în vedere importanţa influenţei noilor produse mecatronice şi robotice în toate sferele economice şi sociale se impune dezvoltarea unui cadru corespunzător de proiectare a acestora. Din această perspectivă cartea propune un context integrat de proiectare a sistemelor mecatronice şi robotice prin determinarea principalelor modele de dezvoltare, orientate pe acţiuni, procese, obiective / sarcini şi obiecte la nivelul aplicaţiilor mecatronice/robotice ca structură de bază a dezvoltării utilităţii şi funcţionalităţii ulterioare a sistemelor mecatronice şi robotice. În acest conext sunt identificate etapele specifice proiectării în
mecatronică şi robotică. Astfel, cartea tratează domeniul şi problematica proiectării sistemelor mecatronice şi robotice în condiţiile realizării competitivităţii acestora ca produse, adresându-se mediilor de proiectare şi de cercetare tehnică şi tehnologică, industriei tehnice, specialiştilor din domeniile mecatronicii, roboticii, electronicii, software-ului, mecanicii de precizie, precum şi mediului universitar tehnic şi tehnologic.
  CUVINTE CHEIE: