PROIECTARE IN MECATRONICA SI ROBOTICA

  CUPRINS:
1. Mecatronica si robotica;
1.1. Automatizarea proceselor;
1.2. Mecatronica si robotica. Obiective si context;
1.3. Extensia conceptelor de mecatronica si robotica;
1.4. Niveluri de realitate mecatronice/robotice;

2. Identificarea modelelor de dezvoltare a aplicatiilor mecatronice si robotice;

3. Modelul orientat pe actiuni (MOA) in dezvoltarea aplicatiilor mecatronice si robotice;
3.1. Actiuni si tranzitii. Aplicatii mecatronice si robotice orientate pe actiuni;
3.2. Analiza de flux a retelelor de actiuni;
3.2.1. Metoda Floyd - Fulkerson;
3.2.2. Metoda pomparii preflux;
3.2.3. Metoda pomparii topologice;

4. Clasificarea si specificarea actiunilor in MOA pentru dezvoltarea aplicatiilor
mecatronice si robotice;
4.1. Actiuni simple de miscare;
4.2. Specificarea cinematica a actiunilor simple de miscare;
4.3. Compunerea actiunilor simple;

5. Modelul orientat pe procese (MOP) in dezvoltarea aplicatiilor mecatronice si robotice;

6. Model orientat pe sarcini/obiective (MOSO) in dezvoltarea aplicatiilor
mecatronice si robotice;
6.1. Metode matematice in planificarea traiectoriilor si ocolirea obstacolelor;
6.1.1. Planificarea traiectoriilor;
6.1.2. Ocolirea obstacolelor;
6.2. Metode logice in planificarea obiectivelor;

7. Model orientat pe obiecte (MOO) in dezvoltarea aplicatiilor mecatronice si robotice;
7.1. Semiotica aplicatiilor mecatronice si robotice (AMR);
7.2. Reprezentarea si analiza formala a obiectelor in dezvoltarea aplicatiilor mecatronice si robotice (AMR);

8. Principiile proiectarii in mecatronica si robotica;
8.1. Reprezentarea proiectarii ca proces si identifcarea etapelor de proiectare. Ciclul de viata al sistemelor mecatronice si robotice;
8.2. Detalierea etapelor procesului de proiectare a sistemelor mecatronice si robotice; 8.2.1. Stabilirea utilitatii sistemului mecatronic/robotic (E1);
8.2.2. Dezvoltarea aplicatiei mecatronice/robotice si construirea prototipului conceptual (E2);
8.2.3. Stabilirea necesitatilor si cerintelor (E3);
8.2.4. Stabilirea specificatilor de proiectare (E4);
8.2.5. Proiectarea functionala a sistemului mecatronic/robotic (E5);
8.2.6. Stabilirea arhitecturii sistemului mecatronic/robotic (E6);
8.2.7. Dezvoltarea solutiei constructive a sistemului mecatronic/robotic (E7);
8.2.8. Realizarea si validarea prototipurilor software si hardware ale sistemului mecatronic/robotic (E8);

Bibliografie.
  PREZENTARE:
Industria mecatronica si robotica se evidentiaza ca o noua directie tehnica si tehnologica in realizarea de noi produse de o complexitate ridicata si cu o mare diversitate a domeniilor de aplicabilitate, de la sistemele de productie si pana la medicina, agronomie, transporturi, navete cosmice si sateliti artificiali etc. Avand in vedere importanta influentei noilor produse mecatronice si robotice in toate sferele economice si sociale se impune dezvoltarea unui cadru corespunzator de proiectare a acestora. Din aceasta perspectiva cartea propune un context integrat de proiectare a sistemelor mecatronice si robotice prin determinarea principalelor modele de dezvoltare, orientate pe actiuni, procese, obiective/sarcini si obiecte la nivelul aplicatiilor mecatronice/robotice ca structura de baza a dezvoltarii utilitatii si functionalitatii ulterioare a sistemelor mecatronice si robotice.

In acest conext sunt identificate etapele specifice proiectarii in mecatronica si robotica. Astfel, cartea trateaza domeniul si problematica proiectarii sistemelor mecatronice si robotice in conditiile realizarii competitivitatii acestora ca produse, adresandu-se mediilor de proiectare si de cercetare tehnica si tehnologica, industriei tehnice, specialistilor din domeniile mecatronicii, roboticii, electronicii, software-ului, mecanicii de precizie, precum si mediului universitar tehnic si tehnologic.
The development of a new mechatronic and robotic industry has great influences over all the social and economical aspects of the modern world.
With a large range of applications from technology to medicine, agriculture, biology, astronautics etc. for this new industry must be developed a corresponding design context.
From this point of view, in the present book a design framework for mechatronics and robotics is developed by introducing the concept of mechatronic / robotic application (MRA) as the basis for the development of the functionality and utility of the mechatronic / robotic systems as
products.
Thus, a series of models are developed, oriented on actions, processes, goals, and objects for the design of the mechatronic / robotic applications (MRAs). Also, the specific design stages in mechatronics and robotics are determined.
The book represents a research in the design of mechatronic and robotic systems, and is addressed to the industry, design, new products research and development, to the experts in different fields of engineering, as mechatronics, robotics, electronics, software, mechanics of precision, and also to the academic environment.
  PREFATA:
Industria mecatronică şi robotică se evidenţiază ca o nouă direcţie tehnică şi tehnologică în realizarea de noi produse de o complexitate ridicată şi cu o mare diversitate a domeniilor de aplicabilitate, de la sistemele de producţie şi până la medicină, agronomie, transporturi, navete cosmice şi sateliţi artificiali etc.
Având în vedere importanţa influenţei noilor produse mecatronice şi robotice în toate sferele economice şi sociale se impune dezvoltarea unui cadru corespunzător de proiectare a acestora. Din această perspectivă cartea propune un context integrat de proiectare a sistemelor mecatronice şi robotice prin determinarea principalelor modele de dezvoltare, orientate pe acţiuni, procese, obiective / sarcini şi obiecte la nivelul aplicaţiilor mecatronice/robotice ca structură de bază a dezvoltării utilităţii şi funcţionalităţii ulterioare a sistemelor mecatronice şi robotice. În acest conext sunt identificate etapele specifice proiectării în
mecatronică şi robotică. Astfel, cartea tratează domeniul şi problematica proiectării sistemelor mecatronice şi robotice în condiţiile realizării competitivităţii acestora ca produse, adresându-se mediilor de proiectare şi de cercetare tehnică şi tehnologică, industriei tehnice, specialiştilor din domeniile mecatronicii, roboticii, electronicii, software-ului, mecanicii de precizie, precum şi mediului universitar tehnic şi tehnologic.

DESPRE AUTOR:

Prof. univ. dr. ing. Ioana ARMAS, absolventa a Universitatii Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Mecanica, sectia de Mecanica fina. Doctor in stiinte tehnice, specialitatea Fiabilitate, cu teza Fiabilitatea sistemelor mecatronice. Este cadru didactic la Facultatea de Electronica, Automatica si Informatica Aplicata a Universitatii Hyperion din Bucuresti.
Principalele domenii de cercetare, in care a publicat numeroase carti, articole si comunicari stiintifice la conferinte nationale si internationale, sunt fiabilitatea, mecatronica si robotica.
  CUVINTE CHEIE: