Premiul AGIR

In anul 1995 a fost instituit Premiul AGIR, care se acorda anual, pentru anul precedent, persoanelor sau institutiilor, pentru lucrari ingineresti deosebite (proiectate si aplicate) si/sau lucrari originale de inalt nivel tehnico-stiintific publicate în volum, in cadrul a 11 sectiuni:
● Ingineria Constructiilor de masini
● Tehnologia Informatiei
● Inginerie electrica
● Ingineria constructiilor civile si industriale
● Inginerie chimica
● Inginerie agricola si silvica
● Ingineria mediului
● Ingineria transporturilor
● Inginerie metalurgica
● Ingineria resurselor naturale si energiei
● Ingineria textilelor si pielariei

 

Propunerile de lucrari ingineresti proiectate si aplicate trebuie sa fie insotite de:
● nota de prezentare din partea autorului, in care se vor preciza obiectivul lucrarii, caracterul de noutate, efectele tehnice si economice obtinute;
● documentatia tehnica reprezentativa;
● atestarea, din partea beneficiarului (societati comerciale sau regii autonome), privind intrarea in functiune sau productie de serie in anul precedent, rezultatele tehnico-economice obtinute.

 

Propunerile de lucrari publicate in volum (nu se accepta manuale, indiferent de nivelul lor) vor fi insotite de:
● un exemplar al lucrarii;
● trei recomandari din partea unor institutii sau personalitati ingineresti de prestigiu, care utilizeaza lucrarea, cu precizarea valorii stiintifice si caracterului de noutate.

Propunerile pot fi trimise pana la data de 1 iunie.

In cadrul festivitatii de decernare a premiilor, fiecare lucrare premiata este prezentata prin intermediul unui film cu durata de maximum 5 minute, realizat pe o caseta video VHS.

Premiul AGIR se decerneaza cu ocazia Zilei inginerului roman, ce se sarbatoreste la 14 septembrie.

 

Premii acordate in 2007 pentru realizari din 2006

INGINERIE ELECTRICĂ

Echipament electric de acţionare destinat instalaţiilor de foraj marin şi terestru
Realizator : SC ICPE ACTEL SA

 

INGINERIA TEXTILELOR

Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie - Textile
Coordonatori : G. Drăgan, A. Dodu, E. Visileanu, R. Butnaru, Editura AGIR

 

INGINERIA CONSTRUCŢIILOR CIVILE ŞI INDUSTRIALE

Consolidare, extindere şi reamenajare corp B din complexul administrativ NAVROM  în soluţia ŞERB-SITON de control, limitare şi amortizare a mişcărilor seismice
Realizator : S.I.T.O.N. Bucureşti

Podurile viitorului pe Dunărea de Jos
Autor Gheorghe Buzuloiu - Editura SC Media Drumuri-Poduri SRL

Amenajare sediu pentru instanţe judecătoreşti
Realizator : SC ROTARY CONSTRUCŢII SRL

Modernizarea terenului de fotbal din incinta Stadionului „Lia Manoliu“
Realizator : SEARCH CORPORATION

 

INGINERIA MEDIULUI

Evaluarea calităţii aerului în regiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prin modelarea emisiilor în aer
Realizator : I.C.I.M. Bucureşti

Gestionarea integrată a deşeurilor municipale
Autori :  Corneliu Ungureanu, Paul Dan Oprişa-Stănescu, Ioana Ionel, Vasile Gruescu , Editura Politehnica Timişoara

 

INGINERIE AGRICOLĂ

Tehnologii de producere a vinurilor
Autori : Valeriu V. Cotea, Valeriu D. Cotea - Editura Academiei Române

 

INGINERIA RESURSELOR NATURALE ŞI A ENERGIEI

Managementul energiei. Principii, concepte, politici şi instrumente
Coordonator: A. Leca, Editura AGIR

 

 

Premii acordate in 2008 pentru realizari din 2007

INGINERIA CONSTRUCŢIILOR CIVILE ŞI INDUSTRIALE

Lărgire la patru benzi DN5 Adunaţii Copăceni - Giurgiu, km 23+200 ÷ km 59+100
Realizator :Consitrans

Extindere si modernizare Aeroport Sibiu. Terminal de pasageri
Realizator : I.P.T.A.N.A.

 

INGINERIA MEDIULUI

Fundamentarea implementarii în România a prevederilor referitoare la supravegherea si protecţia calităţii apelor subterane din directiva-cadru a apelor şi din noua directivă-fiică pentru ape subterane.
Realizator : MMDD - ICIM

 

INGINERIA TEXTILELOR SI PIELARIEI

Aparat destinat determinării rezistenţei materialelor textile plane la penetrarea apei
Realizator : INCDTP, București

 

INGINERIE ELECTRICA

Echipament de excitaţie statică SRATN
Realizator : ICPE

 

INGINERIA TRANSPORTURILOR

Sisteme de transport
Autor: Serban RAICU, Editura AGIR

 

 

Premii acordate in 2009 pentru realizari din 2008

INGINERIE AGRICOLĂ ŞI SILVICĂ

Bază de date geospaţială a apădurilor din România - pe unităţi ecosistemice şi harta digitală
Realizator : ICAS

 

INGINERIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI

Maşină inteligentă de control dimensional şi marcare modul de întoarcere pentru subansamble auto de serie mare
Realizator: INCDMTM

 

INGINERIA TEORIEI INFORMAŢIEI

Informaţia cuantică în sisteme multiparticulă
Autori: Duşan Popov, Ioan Zaharie , Mihai Putz

 

 

Premii acordate in 2010 pentru realizari din 2009

INGINERIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI

Roboscan1M
Realizator: mbtechnology

Echipament informatizat pentru control soc si antrax pinioane libere 1,2,3,4 si arbore primar din cutia de viteze
Realizator: INCDMTM Bucureşti

Ingineria metrologiei micro şi macro-geometriei suprafeţelor
Autori: Ing. Daniela Cioboată, Prof.dr.ing. Gheorghe Ion Gheorghe, Dr.ing. Aurel Abălaru, Ing. Cristian Logofătu, Ing. Florin Trăistaru, Ing. Dănuţ Stanciu, Editura Cefin

 

INGINERIE ELECTRICĂ

Echipament de acţionare în curent alternativ pentru forajul marin şi terestru
Realizator: ICPE ACTEL

Asimilare în fabricaţie industrială a unei serii de generatoare electrice sincrone pentru micro-turbine eoliene
Realizator: INCDIE ICPE-CA

 

INGINERIE CHIMICĂ

Contribuţii la combaterea fenomenului de contrafacere şi falsificare
Realizatori:Zăpodeanu Ion, Burlacu Maricica, Gavrilă Ionel, Radu Argentina – S.C. Ceprohart S.A. Brăila
                    Stanciu Constantin, Cârâc Geta, Dinică Rodica – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
                    Dumitriu Petrică, Aniculăesei Gherghina – S.C. ICIT „Fibresin” S.A. Iaşi

QLARIVIA – Apa potabila cu continut diminuat de deuteriu
Realizator: INCDTCI – ICSI Rm. Valcea

Tratat de ştiinţă şi inginerie oenologică. Produse de elaborare şi maturare a vinului
Autor: prof. univ. dr. Croitoru Constantin, Editura AGIR

 

INGINERIA CONSTRUCŢIILOR CIVILE ŞI INDUSTRIALE

Aeroportul Cluj-Napoca – Noul terminal de pasageri – Terminal plecări, Terminal sosiri, Corp de legatură.
Realizator: S.C. IPTANA S.A. Bucureşti

 

INGINERIA RESURSELOR NATURALE ŞI ENERGIEI

Istorie a gazelor naturale din România.
Autor: dr.ing. Chisăliţă Dumitru, Editura AGIR

 

 

Premii acordate in 2011 pentru realizari din 2010

INGINERIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI

TEHNOLOGIE AVANSATĂ PRIN RAPID PROTOTYPING DE SINTERIZARE SELECTIVĂ CU LASER PENTRU REALIZARE PROTOTIPURI ŞI SERII MICI DE REPERE ŞI PRODUSE INDUSTRIALE
Realizator: INCDMTM

INGINERIA MATERIALELOR

DEZVOLTAREA UNEI COMPONENTE DE AVIATIE DIN COMPOZIT
Autor lucrare: Dr.Ing. Raluca Voicu

MATRIALE POLIMERICE DE ÎNALTĂ STABILITATE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE ETANŞARE UTILIZATE IN CENTRALELE NUCLEARO-ELECTRICE
Realizator: INCDIE ICPE-CA

 

INGINERIA MEDIULUI

INSTALATIE DE BIOGAZ PENTRU GOSPODARII INDIVIDUALE
Realizator: INCDIE ICPE-CA

 

INGINERIE ELECTRICA

Echipament electric pentru microcentrale utilizate pentru alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor de foraj
Realizator: ICPE ACTEL

INGINERIA TEXTILELOR SI PIELARIEI

SISTEM INTEGRAT PENTRU FILAREA GOGOSILOR DE MATASE NATURALA
Realizator: INCDTP

 

INGINERIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI

ECHIPAMENT PENTRU RECOLTAT FURAJE VT-2,7
Autori: Dr. ing. Emil VOICU, dr. ing. Ion PIRNĂ, ing. Gica GIUREL – INMA Bucureşti

INGINERIE AGRICOLA SI SILVICA

INSTALAŢIA DE IRIGAT CU RAMPĂ ŞI TUN DE UDARE
Autori: Dr. ing. Ion PIRNĂ, dr. ing. Emil VOICU, dr. ing. Eugen MARIN – INMA Bucureşti

 

INGINERIA CONSTRUCTIILOR CIVILE SI INDUSTRIALE

SEDIU IPTANA S.A
Realizator: IPTANA S.A

S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA “TRAIAN VUIA”S.A. “TERMINAL SOSIRI INTERNE”
Realizator: IPTANA S.A

POD PROVIZORIU PESTE RÂUL JIU LA LAINICI km 105+279 pe DN 66 Târgu Jiu - Petroşani
Realizator: proiectat de S.C. CONSITRANS S.R.L şi executat de S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Sucursala JIU

POD PESTE RÂUL IALOMIŢA LA ALBEŞTI - ANDRĂŞEŞTI pe DJ 306 km 37+600
Realizator: S.C. CONSITRANS S.R.L

 

INGINERIA RESURSELOR NATURALE SI ENERGIEI

CENTRALA COGENERARE COCA COLA HELLENIC PLOIESTI
Realizator: LOIAL

ENCICLOPEDIE MATEMATICǍ
Coordonatori: acad. Marius IOSIFESCU, prof.univ.dr.mat Octavian STǍNǍŞILǍ, prof.univ.dr.ing.mat. Dan ŞTEFǍNOIU, Editura AGIR