ORIZONTURILE CUNOASTERII

  CUPRINS:
1. Reportaje de călătorie1
1.1. De la Sarmizegetusa la Cartagina1
1.2. Din fortăreţele Carpaţilor, pe Marele Zid chinezesc26
1.3. Note de călătorie din Covasna şi Harghita53
1.3.1. O bătălie pe care o putem pierde53
1.3.2. Un ungur nu poate să moară54
1.3.3. Bătrâna Vaida Floarea din Belin56
1.3.4. Eleva Teleki Maria din Zăbala57
1.3.5. Gemenele Mariana şi Gina Flueraş din Constanţa59
1.3.6. Muzeul din subsol61

2. Geto-dacii64
2.1. Ce ne spune Chia - Hua64
2.2. Mitologie getică65
Bibliografie68
2.3. O cercetătoare din S.U.A: „România este vatra vechii Europe”69
2.4. „Planul dacic” ne-a traversat istoria70
Anexa 1. Eu şi Genghis Han76
Anexa 2. Cerere adresată prim-ministrului Adrian Năstase
privind articolul „Eu şi Genghis Han”79
Anexa 3. Revenire la cererea adresată prim-ministrului Adrian Năstase
privind articolul „Eu şi Genghis Han”80
Anexa 4. Fragment din declaraţia politică a deputatului
Nicolae Leonăchescu referitoare la articolul „Eu şi Gengis Han”81

3. Personalităţi ale tehnicii româneşti82
3.1. Dinicu R. Golescu, o personalitate reprezentativă a metrologiei româneşti82
Bibliografie87
Anexa A. 1830 iulie 28, Bucureşti. Reclamaţia lui Dinicu Golescu
adresată lui Pavel Kiseleff88
Anexa B. 1830 august 2, Bucureşti. Raportul lui Constandin Golescu89
3.2. Conu Langă din Fâlfani92
3.3. Sabotarea activităţii salinelor din Valahia la mijlocul secolului al XIX-lea96
Bibliografie99
3.4. Pionieri ai metrologiei moderne româneşti100
3.5. Carol S. Caracioni-Crăciun, un cetăţean de onoare107
Bibliografie110
3.6. Mărturii şi documente referitoare la inginerul român Carol S. Caracioni-Crăciun110
Bibliografie115
Anexa 5. Nicolae Tesla, fizician de origină română115

4. Familii româneşti117
4.1. Din viaţa tipografului Ştefan Rassidescu, fârşerotul117
Bibliografie127
Anexă. Testamentul supusului rus Theodor Semenoff Puzacoff,
făcut la 22 iulie 1875 în Bucuresci128
4.2. Pe urmele unor membri ai familiei Hasdeu la Dinăuţi şi Cristineşti132
Bibliografie133
Anexă. Să ne cunoaştem istoria: Hâjdeu la Dinăuţi134
4.3. Familia Logigan135
Bibliografie155
4.4. Familia Gemeniuc - Gemănaru156
Bibliografie164
4.5. Familia Jemna165
Bibliografie173
4.6. Familia Coban din Sudarca173
Bibliografie177
4.7. Familia Sirotkin din Sudarca177
Bibliografie180
4.8. Familia Furtună din Chetrosu, jud. Soroca180

5. Mari personalităţi din lumea satelor184
5.1. Nicolae C. Teodorescu - Nekera, un pionier al culturii pe valea Vâlsanului184
Bibliografie197
5.2. Pavel N. Săraru, un mare dascăl al comunei Pesceana-Vâlcea198
Bibliografie207
5.3. Aspecte ale electrificării comunei Pesceana-Vâlcea207
5.4. Dialogul meu cu preotul Nicolae I. Iancu209
5.5. Nicolae D. Trufăşilă, o lecţie de înalt patriotism212

6. Români de dincolo de Prut şi faptele lor219
6.1. Profesoara Veronica Postolachi219
6.2. Nevoia de sacru în Basarabia222
6.2.1. Infern, sacru, Eliade222
6.2.2. Infernul ocupaţiilor ruse şi sovietice223
6.2.3. Ieşirea din infernul crizei identitare226
Bibliografie230
6.3. Un moldovean buimac: Vasile Stati231
6.4. Pe marginea unui raport235
6.5. Legendarul Victor Zâmbrea238

7. Agresiuni culturale241
7.1. Ţara secuilor - o pretenţie absurdă şi antieuropeană241
7.2. Maghiarizarea numelui Bolovăniş a dat ... Balvanyos!243
7.3. Satul românesc, o ţintă a agresiunii holotropice244
7.4. Cuvinte care ard247
7.5. Tăcerea profesorului Nahhas249
Bibliografie251

8. Din istoria satului Stroeşti-Argeş252
8.1. Conflictul stroeştenilor cu nişte neguţători turci pentru doage252
8.2. Cazanele de ţuică ale lui Nicolae M. Năndraşu din Stroeşti-Argeş255
8.3. Lichidarea „treimii proprietăţii” din Stroeşti-Argeş263
8.4. Contribuţii la istoria şcolii din Stroeşti-Argeş283
8.5. Însemnări pe vechi cărţi de cult păstrate în Stroeşti-Argeş290
8.6. Stroieşteni pe frontul eliberării295
8.7. Aplicarea legii rurale din 1864 în Stroeşti-Argeş300
8.8. Unelte de piatră neolitice aflate în bazinul râului Vâlsan, la Stroeşti-Argeş310
8.9. Şedinţa lui Zanfir314
8.10. Instructoarea de partid315
8.11. Cota de lapte315
9. Însemnările unui elev317
9.1. Nota patru la muzică317
9.2. Lecţia de chimie318

10. Termodinamică tehnică323
10.1. Procese simple nestaţionare323
10.1.1. Introducere în metodă323
10.1.2. Exemple de calcul326
10.1.2.1. Cilindrul rigid cu lungime variabilă326
10.1.2.2. Cilindrul elastic cu lungimea fixă327
10.1.2.3. Cilindrul complet elastic328
10.1.2.4. Sisteme sferice elastice329
Bibliografie330
10.2. Energia, între Cpitoliu şi Tarpeia330
10.2.1. Nihil sine energia330
10.2.2. Energia şi potenţialul ei331
10.2.3. Optimizarea tehnico-economică333
10.3. Axa timpului neliniară. Comentariu inutil334
Bibliografie337
10.4. Viteze şi acceleraţii de interacţiune338
Bibliografie343
10.5. Entropia Şi limitele ei344
10.5.1. Definiţii şi ipoteze344
10.5.1.1. Diferenţiala total exactă (DTE)344
10.5.1.2. Gazul perfect clasic344
10.5.1.3. Gazul parţial perfect344
10.5.1.4. Diagrama presiune - volum344
10.5.2. Ciclul Carnot reversibil345
10.5.3. Entropia şi limitele ei346
10.5.3.1. Geneză şi definiţii346
10.5.3.2. Entropia este o DTE347
10.5.4. Ecuaţii caracteristice de stare348
10.5.5. Ultimul cuvânt349
Bibliografie350

11. Fizica construcţiilor351
11.1. Aspecte şi soluţii arhitectonice conservate din punct de vedere energetic351
11.1.1. Interacţiuni energetice cu aerul exterior351
11.1.1.1. Forma construcţiei351
11.1.1.2. Amplasarea în ansamblul urban352
11.1.1.3. Structura internă a construcţiei352
11.1.1.4. Detalii de faţadă353
11.1.2. Interacţiuni energetice cu apa meteorică354
11.1.3. Interacţiuni energetice cu solul354
11.2. Particularităţi ale proiectării instalaţiilor termice
aferente construcţiilor amplasate la mare altitudine355
11.2.1. Determinarea sarcinii termice356
11.2.2. Alegerea agentului tehmic şi a sistemului de încălzire358
11.2.3. Dimensionarea corpurilor de încălzire360
11.2.4. Instalaţia de cazane361
11.2.5. Observaţii privind exploatarea instala¬ţiilor termice de altitudine363
Bibliografie364
11.3. Poluarea energetică a mediului ambiant prin sistemul construcţiilor365
11.3.1. Procese de îngheţare a apei365
11.3.2. Disiparea energiei în mediul ambiant366
11.3.2.1. Introducere în metodă366
11.3.2.2. Termografia în infraroşu a construcţiilor368
11.3.2.3. Aspecte particulare.370
11.3.2.4. Disiparea energiei în sol371
Bibliografie371

12. Intervenţii la microfon373
12.1. Un fenomen al naturii Nicolae Iorga 128 de ani de la naştere373
12.2. Ce este aceea „toleranţă zero” 374

13. Conferinţa Naţională de Termotehnică a Societăţii Române
a Termotehnicienilor376
13.1. Conferinţa Naţională de Termotehnică. Ediţia a 16-a376
13.2. Din istoria Societăţii Române a Termotehnicienilor (1990-1998)378

14. Societatea Cultural-Ştiinţifică „Stroeşti-Argeş”381
14.1. Construind speranţa, timp de patru decenii381
14.2. Stroeşti-Argeş un model cultural posibil386
14.3. Genul epic389
Casa Năndraşu389
Valea teascului390
La Vâlsăneşti391
La Costeşti393
Valea Radii395
Poiana lui Catran396
Poiana Galatii398
Anexa 6. Desene reproduse după originalele graficianului Virgil V. Neagu400

15. Enciclopedia Stroeşti-Argeş401
15.1. Argument401
15.2. Partea I. Hogioiu / Hogea / Puiu / Stan / Petre / Petrescu /
Gurilă / Botan / Dina / Olac / Poştă402
15.3. Partea a II-a. Donos / Apostol / Apostescu / Ionescu /
Marinescu / Popescu / Galatioiu / Georgescu / Popescu /
Ilincescu / Ionescu / Frumuzache / Iancu / Olărescu /
Stroescu / Retevoescu / Retevoi / Ritivoescu / Ritivoi /
Onea / Popescu / Sandu / Stroian / Tudor / Ciuvică /
Toteanu / Teodorescu / Dincă406
15.4. Partea a III-a. Leonăchescu / Lionăchescu / Leonache / Lionache /
Nicolae / Năndraşu / Năndraş / Mihalcea / Mielcioiu / Mielcescu / Stan409
15.5. Partea a IV-a. Neagu, Virgil V.411
15.6. Partea a V-a. Comandorul Nicolae C. Petrescu412
15.7. Partea a VI-a. Gontean415
15.8. Partea a X-a. Decindea415

16. Recenzii şi semnale editoriale416
16.1. Ce spun documentele416
16.2. Maria Ioranu a tradus din Lamartine 420
Note423
16.3. Folclorul Stroeştenilor424
16.4. Un dac din Vidra426
16.5. Atracţia mitului427
16.6. Un dac din Vrăneşti429
16.7. Satul Hinţeşti şi ţăranii lui. O fascinantă monografie rurală432
16.8. O şansă unică436
16.9. Gheorghe D. Iscru, un dac înţelept438
16.10. O provocare439
16.11. Vâlsăneşti - un sat pe valea Vâlsanului440
16.11.1. Introducere440
16.11.2. Surse de informaţii440
16.11.2.1. Documente440
16.11.2.2. Mărturii441
16.11.2.3. Un act fals442
16.11.3. Proces-verbal444
16.11.4. Toponime „comuniste”446
16.11.5. Acord final448
Bibliografie450

17. Simpozioane451
17.1. Bătălia de la Stroeşti-Argeş cu tătarii451
17.2. În lunca Neajlovului452
17.3. Simpozionul cu tema Călugăreni - 400. Lucrările secţinii a II-a457
17.4. Instituţia de la Băile Herculane461

18. Varia464
18.1. O experienţă unică464
18.2. Un tânăr cutezător466
18.3. Mitrice aflate în arhiva Bisericii Lutherane (Protestante)
din Bucureşti 1804 - 1916 < Extras >469
18.3.1. Botezaţi469
18.3.2. Născuţi - botezaţi470
18.3.3. Cununaţi472
18.3.4. Căsătoriţi472
18.3.5. Înmormântaţi474
18.3.6. Înmormântaţi475
18.3.7. Compendiu477
18.3.8. Înmormântaţi la cimitirul Bellu477
Bibliografie478
18.4. Compendiu479
18.5. Erată la cartea „Stroeşti-Argeş. Documente şi mărturii”, ,
editura Scrisul Românesc, Craiova, 1981.
Autor: Nicolae P. Leonăchescu-Năndraşu486

Album fotografic489
  PREZENTARE:
DESPRE AUTOR

Profesorul universitar Nicolae Leonachescu s-a nascut la 9 iulie 1934 in comuna Stroesti, judetulArges. In anul 1957 a absolvit Facultatea de Instalatii si Utilaj a Institutului de Constructii din Bucuresti. Doctor inginer in termotehnica din 1968, primeste, la 12 martie 2004, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii din Craiova. A fost invitatul universiatilor din: Dresda (1971), Moscova (1977), Strasbourg (1991), Chambery (1994) si Chisinau (1991, 1994 si 2004).

Ascris 44 de carti precum si studii, articole, note stiintifice, studii de caz, eseuri, reportaje de calatorie etc., toate inscrise intr-o lista cu 632 pozitii. Activitatea tehnico-stiintifica se caracterizeaza prin interdisciplinaritate, originalitate si cutezanta. In lucrarea ``Transferul caldurii intre constructii si sol`` (doua volume) a dezvoltat o metoda originala de calcul care-i poarta numele.

La 27 iulie 1972 a infiintat Societatea Cultural-Stiintifica Stroesti - Arges, iar la 5 martie 1990, Societatea Romana a Termotehnicienilor, al caror presedinte executiv a fost pana in 1992, respectiv 1998.

Universitar de elita, iubit de fostii sai studenti, si specialist recunoscut, autorul este deschizator de drumuri in domeniul istoriei tehnicii si stiintei romanesti; a publicat monumentala lucrare Premise istorice ale tehnicii moderne romanesti (doua editii), pentru care a primit PremiulDimitrie Leonida, in anul 1995.

In 1999 i s-a recunoscut valoarea prestatiei universitare si a creatiei stiintifice, decernandu-i-se Premiul Special al Societatii Romane a Termotehnicienilor.

In perioada 7 mai 1996 - 13 decembrie 2004 a fost deputat de Arges din partea Partidului Romania Mare; pentru activitatea sa parlamentara deosebita i s-a conferit Ordinul National Serviciul Credincios, in gradul de Cavaler.
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: