SCOALA POLITEHNICA DE REZISTENTA MATERIALELOR DIN BUCURESTI

  CUPRINS:
1. Claude Navier şi Stephen P. Timoshenko,
întemeietorii rezistenţei materialelor modernă1
1.1. Introducere1
1.2. Claude Louis Marie Henri Navier2
1.3. Stephen P. Timoshenko5

2. Şcoala de inginerie de la București în context european9
2.1. Apariția universităților tehnice în Europa9
2.2. Cronica învățământului tehnic superior din București10

3. Catedra de rezistența materialelor18
3.1. Constituirea catedrei, componența și evoluția acesteia18
3.2. Activități didactice, profesori, manuale şi conţinutul lor23
3.3. Manifestări şi activităţi ştiinţifice, lucrări importante efectuate37

4. Laboratorul catedrei45

5. Personalităţi ale catedrei şi laboratorului55

În loc de epilog81

Bibliografie83
  PREZENTARE:
STRENGTH OF MATERIALS SCHOOL
IN POLYTECHNICAL UNIVERSITY
OF BUCHAREST
Along the years, the knowledges of strength of materials proved to be strict necessary in the process of engineering training, so that evolution of this process can not be separated by evolution of the technical higher education.
The autor of this paper present the place of the Strength of Materials in the engineering training starting with appearance of the first modern National Highschool in romanian language, Scoala Domneasca from the Saint Sava Monastery in Bucharest, until in our days.
In the paper are presented and analysed the reference books printed along the years, evolution of the Strength of Materials Department and Strength of Materials Laboratory is also reviewed, as well as evolution of National Highscool, growed up today, in european context, University Politechnica of Bucharest.
The book addresses to engineers and researchers and at the same time to students attending different forms of graduate training (master, PhD etc.).
Contents: 1. Introduction. 2. C. Navier and S. Timoshenko, the Founders of Advanced Strength of Materials. 3. The Engineering School of Bucharest, in European Context. 4. Strength of Materials Department. 5. Strength of Materials Laboratory. 6. The personalities of Strength of Materials Department and Laboratory. References.
  PREFATA:
În lucrare se prezintă modul în care a luat naştere şcoala de inginerie de la Bucureşti, în context european, cine au fost înaintaşii noştri în domeniul Rezistenței materialelor și unde se plasează această disciplină în cadrul Școlii. Este evocată evoluţia Școlii de la începuturile sale când, în câteva chilii la Mânăstirea Sfântul Sava, profesori inimoşi pregăteau topografi și geodezi care să măsoare terenurile, la Universitatea Politehnică de azi cu
15 facultăți și zeci de specializări, situată într-un campus unde se pregătesc peste 25 000 de studenţi, masteranzi și doctoranzi. Sunt prezentate personalităţile catedrei, profesorii de Rezistența materialelor și cărțile pe care le-au elaborat, lucrările importante la realizarea cărora au contribuit, evoluţia laboratorului de la înfiinţare până în zilele noastre, etapele importante care au marcat existența catedrei.
Prezentarea Școlii, a catedrei și laboratorului se oprește în anii noștri. Am căutat ca în paralel cu aceasta, să includ în lucrare și scurte biografii ale unor profesori, pionieri și formatori de școli, care reprezintă repere în dezvoltarea Rezistenței materialelor în țara noastră.
Lucrarea se adresează celor interesaţi de istoria ştiinţei şi tehnicii din România, de contribuţiile Rezistenței materialelor la procesul cunoaşterii şi de moştenirea primită de la înaintaşii noştri, dar mai ales studenţilor în inginerie şi licenţiaţilor universităților politehnice curioşi să ştie ce este și dincolo de un manual.
Rezistența materialelor este o disciplină specific inginerească cu ale cărei cunoştinţe inginerul pleacă de pe băncile facultăţii, convins fiind că aplicarea lor la realizarea unor maşini, utilaje, instalaţii sau construcţii asigură durabilitatea acestora. Pentru oricine, preocupările Rezistenței materialelor sunt uşor de definit, închipuindu-și dimensionarea piramidelor construite în Egipt sau în alte părţi ale lumii, a canalelor şi podurilor din perioada romană sau a unor realizări tehnice din perioade mai recente: a podului peste Dunăre de la Cernavodă, a navetelor spaţiale, a trenurilor de mare viteză etc., astfel încât acestea să reziste un timp îndelungat.
La elaborarea lucrării mi-au fost deosebit de utile articolele apărute în publicațiile vremii, îndeosebi în Buletinul Societății Politehnice, care reflectau activitatea Școlii și a dascălilor săi. De asemenea, Istoria Rezistenței materialelor scrisă de unul din titanii acesteia, Stephen Timoshenko, tradusă și în limba română prin strădaniile prof. dr. ing. Garabet Kümbetlian, a reprezentat una din sursele cele mai valoroase privind progresele Rezistenței materialelor și ale Teoriei elasticității în strânsă legătură cu dezvoltarea economică a societății.

Autorul
  CUVINTE CHEIE: