Centrale termice urbane II

  CUPRINS:
CUPRINS
1. Introducere1

2. Echipamente şi materiale5
2.1. Cazane5
2.1.1. Clasificarea tipurilor de cazane5
2.1.2. Cazane standard de apă caldă6
2.1.3. Cazane moderne de apă caldă7
2.1.4. Cazane cu condensare10
2.1.5. Cazane murale12
2.1.5.1. Cazane murale cu schimbător de căldură fără acumulare13
2.1.5.2. Cazane murale cu schimbător de căldură cu acumulare15
2.1.6. Cazane de abur15
2.1.6.1. Cazane de abur de presiune joasă16
2.1.6.2. Cazane de abur de presiune medie şi înaltă17
2.1.7. Cazane cu combustibil solid18
2.1.7.1. Cazane pentru arderea cărbunilor18
2.1.7.2. Cazane pentru arderea lemnelor19
2.1.7.3. Cazane pentru arderea deşeurilor combustibile21
2.1.8. Cazane electrice23
2.1.9. Cazane cu combustie pulsatorie23
2.1.10. Recuperatoare de căldură cu condensare25
2.1.11. Agregate de răcire şi încălzire cu absorbţie28
2.2. Arzătoare31
2.2.1. Arzătoare pentru combustibil gazos31
2.2.2. Arzătoare pentru combustibil lichid33
2.2.3. Arzătoare mixte gaze-lichid34
2.3. Schimbătoare de căldură34
2.3.1. Schimbătoare de căldură cu plăci35
2.3.2. Schimbătoare de căldură cu acumulare (boilere)36
2.4. Pompe37
2.4.1. Date tehnice ale pompelor centrifuge38
2.4.1.1. Curbe caracteristice38
2.4.1.2. Cuplarea pompelor38
2.4.1.3. Stabilitatea hidraulică a pompelor40
2.4.1.4. Cavitaţia pompelor41
2.4.1.5. Gradul de performanţă41
2.4.1.6. Nivelul de zgomot42
2.4.1.7. Etichetarea energetică a pompelor42
2.4.1.8. Reglarea pompelor de circulaţie42
2.4.2. Date tehnice ale pompelor de combustibil43
2.4.3. Pompe de condens44
2.5. Vase de expansiune44
2.5.1. Vase de expansiune deschise44
2.5.2. Vase de expansiune închise45
2.5.3. Vase de expansiune închise cu membrană elastică46
2.5.4. Module de expansiune46
2.5.4.1. Module de expansiune clasice46
2.5.4.2. Module de expansiune moderne cu compresor47
2.5.4.3. Module de expansiune moderne cu pompe de adaos48
2.6. Butelii de amestec şi egalizare a presiunilor50
2.6.1. Butelie de egalizare a presiunilor52
2.6.2. Butelie de amestec53
2.7. Distribuitor-colector54
2.7.1. Distribuitor-colector pentru apă caldă55
2.7.2. Distribuitor pentru abur56
2.8. Contorizarea energie termice56
2.8.1. Contoare de energie termică57
2.8.2. Montarea contoarelor de căldură60
2.9. Staţii de tratare a apei din centrala termică62
2.9.1. Tratarea apei prin procedeul HYDRO-X62
2.9.2. Tratarea apei prin procedeul NOBEL64
2.10 Filtre de curăţire a apei de impurtităţi65
2.11. Supape de siguranţă68
2.12. Reductoare de presiune69
2.13. Oale de condens70
2.14. Robinete de reglare72

3. Centrale termice cu apă caldă77
3.1. Centrale termice clasice cu apă caldă78
3.1.1. Centrale termice cu circulaţie naturală78
3.1.2. Centrale termice cu circulaţie prin pompare78
3.1.2.1. Centrale termice fără amestec80
3.1.2.2. Centrale termice cu amestec81
3.1.2.3. Centralele termice cu preparare independentă a agenţilor termici82
3.1.3. Asigurarea instalaţiilor cu apă caldă clasice82
3.1.3.1. Asigurarea instalaţiilor cu circulaţie naturală83
3.1.3.2. Asigurarea instalaţiilor cu circulaţie prin pompare
cu robinete cu 3 căi şi vase de expansiune deschise84
3.1.3.3. Asigurarea instalaţiilor cu circulaţie prin pompare cu vase
de expansiune sub presiune şi rezervor de descărcare85
3.1.3.4. Asigurarea instalaţiilor cu circulaţie prin pompare cu supape
de siguranţă şi vas de expansiune deschis87
3.2. Centrale termice moderne cu puteri mici88
3.2.1. Date generale88
3.2.2. Centrale termice murale88
3.2.2.1. Scheme funcţionale88
3.2.2.2. Evacuarea gazelor94
3.2.2.3. Amplasarea centralelor termice96
3.2.3. Centrale termice cu cazane de pardoseală96
3.2.3.1. Centrala termică cu un cazan de apă caldă96
3.2.3.2. Centrale termice cu două cazane102
3.2.3.3. Echipamentul şi amplasarea centralelor termice104
3.3. Centrale termice moderne cu puteri mari106
3.3.1. Date generale106
3.3.2. Scheme de principiu la centralele termice moderne107
3.3.2.1. Varianta cu pompă de recirculare comună107
3.3.2.2. Varianta cu pompe de recirculare pe conducta de by-pass
la fiecare cazan108
3.3.2.3. Varianta cu pompe de circulare independente între cazan şi BEP 109
3.3.2.4. Varianta cu pompe de injecţie la fiecare cazan109
3.3.2.5. Varianta cu pompe de injecţie la fiecare cazan şi conducte
de by-pass110
3.3.3. Asigurarea instalaţiilor moderne cu apă caldă112
3.3.3.1. Asigurarea instalaţiilor cu vas de expansiune închis
cu membrană112
3.3.3.2. Asigurarea instalaţiilor cu vas de expansiune închis
cu membrana şi staţie de menţinerea presiunii cu compresor113
3.3.3.3. Asigurarea instalaţiilor cu vas de expansiune deschis
cu membrană şi staţie de menţinere a presiunii cu pompe114
3.3.4. Centrale termice modernizate, reabilitate116
3.3.4.1. Centrale termice cu puteri până la 2 MW116
3.3.4.2. Centrale termice cu puteri între 2 şi 5 MW119
3.3.4.3. Centrale termice cu puteri peste 5 MW128
3.4. Centrale termice cu cazane cu condensare sau cu recuperatoare de căldură131
3.4.1. Date generale131
3.4.2. Racordarea consumatorilor la cazane şi recuperatoare de căldură
cu condensare132
3.4.3. Scheme de instalaţii din centrale termice cu cazane
şi recuperatoare de căldură cu condensare135
3.4.3.1. Centrală termică cu cazane cu condensare pentru încălzire135
3.4.3.2. Centrală termică cu cazane cu şi fără condensare pentru încălzire135
3.4.3.3. Centrală termică cu cazane fără condensare şi recuperatoare
de căldură pentru încălzire137
3.4.3.4. Centrală termică cu cazane şi recuperatoare de căldură
pentru preparat apă caldă de consum138
3.4.3.5. Centrală termică cu cazane şi recuperatoare de căldură
pentru încălzirea aerului139
3.4.3.6. Centrală termică cu cazane şi două recuperatoare de căldură
înseriate pentru încălzire şi preparat apă caldă de consum140
3.4.3.7. Centrală termică cu cazane şi două recuperatoare de căldură
înseriate pentru încălzire, ventilare şi apă caldă de consum141
3.5. Centrale termice pentru încălzire şi preparat apă caldă de consum
în combinaţie cu instalaţiile solare143
3.5.1. Centrală termică cu apă caldă pentru încălzire cu circulaţie naturală
în combinaţie cu o instalaţie solară de preparat apă caldă de consum144
3.5.2. Centrală termică de apartament racordată la o instalaţie de preparat
apă caldă de consum cu energie solară146
3.5.3. Centrală termică de apă caldă cu cazan de pardoseală pentru încălzire
şi preparat apă caldă de consum cu racordare la o instalaţie solară147
3.5.4. Centrală termică cu apă caldă cu cazan cu boiler pentru încălzire
şi preparat apă caldă de consum cu racordare la o instalaţie solară148
3.6. Centrale termice amplasate la ultimul nivel al clădirii150
3.7. Influenţa poziţiei pompelor de circulaţie în instalaţiile cu apă caldă153
3.7.1. Repartizarea presiunilor în instalaţiile de încălzire cu apă caldă
cu circulaţie forţată în funcţie de poziţia pompelor153
3.7.2. Poziţia pompelor de circulaţie în centrala termică155
3.7.2.1. Pompe de circulaţie montate pe conducta de ducere
la consumatori155
3.7.2.2. Pompe de circulaţie montate pe conducta de întoarcere
de la consumatori157
3.7.2.3. Pompe de circulaţie montate pe racordurile de ieşire din cazane159
3.7.2.4. Pompe de circulaţie montate pe racordurile de intrare în cazane160
3.7.2.5. Regimurile hidraulice la sursa termică şi la consumatori
separate printr-o butelie de egalizare a presiunilor161
3.8. Racordarea cazanelor în circuitele din centralele termice163
3.8.1. Asigurarea temperaturilor la intrare şi ieşirea agentului termic din cazane163
3.8.2. Moduri de racordare ale cazanelor în circuitele din centrala termică166
3.8.2.1. Circuitul primar comun cu circuitul secundar166
3.8.2.2. Circuitul primar separat de circuitul secundar168
3.9. Racordarea consumatorilor la centrala termică169
3.9.1 Racordarea directă a consumatorilor170
3.9.2. Racordarea consumatorilor la butelia de egalizare a presiunilor170
3.9.3. Racordarea consumatorilor în serie prin butelia de egalizare a presiunilor172

4. Centrale termice cu abur175
4.1. Centrale termice clasice cu abur de presiune joasă175
4.2. Centrale termice moderne cu abur de presiune joasă178
4.3. Centrale termice cu abur de presiune medie180

5. Gospodărirea de combustibil184
5.1. Instalaţii de ardere a combustibililor lichizi184
5.1.1. Tipuri de combustibili lichizi184
5.1.2. Instalaţii de ardere a combustibilului lichid uşor186
5.1.2.1. Instalaţii de ardere cu rezervor de consum186
5.1.2.2. Instalaţii de ardere cu pompare directă189
5.1.3. Instalaţii de ardere a combustibilului lichid greu190
5.2. Instalaţii de ardere a combustibililor gazoşi193
5.2.1. Tipuri de combustibili gazoşi193
5.2.2. Instalaţii de ardere pentru gaze naturale194
5.2.3. Instalaţii de ardere a gazelor petroliere lichefiate196
5.2.4. Instalaţii de ardere a biogazului198
5.2.4.1. Probleme generale privind biogazul199
5.2.4.2. Descrierea sumară a unei instalaţii simple de producere
de biogaz201
5.3. Instalaţii de ardere a combustibililor solizi202
5.3.1. Tipuri de combustibili solizi202
5.3.2. Arderea cărbunilor naturali204
5.3.3. Arderea brichetelor de cărbune204
5.3.4. Arderea lemnelor şi deşeurilor combustibile205
5.3.5. Depozitarea combustibililor solizi şi a deşeurilor rezultate din ardere205
5.3.6. Aerul necesar combustiei205

6. Evacuarea gazelor de ardere207
6.1. Construcţia coşurilor de fum207
6.2. Construcţia canalelor de fum210
6.3. Racordarea cazanelor la coşul de fum cu tiraj natural212
6.4. Racordarea cazanelor la coşul de fum cu tiraj forţat215
7. Dimensionarea echipamentului de producere şi distribuţie a agenţilor termici
dintr-o centrală termică 218
7.1. Puterea termică a centralei218
7.2. Stabilirea numărului de cazane219
7.3. Dimensionarea elementelor de siguranţă226
7.3.1. Supape de siguranţă226
7.3.1.1. Supapele de siguranţă pentru evacuare abur saturat227
7.3.1.2. Supapa de siguranţă pentru evacuare apă229
7.3.2. Vase de expansiune deschise230
7.3.3. Vase de expansiune închise233
7.3.3.1. Vas de expansiune închis cu membrană233
7.3.3.2 .Vas de expansiune cu compresor234
7.3.3.3. Vase de expansiune cu pompe de adaos236
7.4. Determinarea caracteristicilor hidraulice ale pompelor237
7.4.1. Caracteristicile pompelor de circulaţie ale agentului termic prin cazan238
7.4.2. Caracteristicile pompelor de circulaţie ale agentului termic
între cazane şi organele de distribuţie239
7.4.2.1. Pompele de circulaţie montate pe racordurile cazanelor,
pe conductele de ducere sau de întoarcere, care asigură circulaţia
agentului termic prin butelia de egalizare a presiunilor239
7.4.2.2. Pompa de circulaţie este comună ambelor cazane, montată
pe conducta de ducere sau de întoarcere, şi asigură circulaţia
agentului termic prin butelia de egalizare a presiunilor240
7.4.2.3. Pompa de circulaţie este comună ambelor cazane, montată
pe conducta de ducere sau de întoarcere şi asigură circulaţia
agentului termic prin distribuitor-colector la consumatori240
7.4.2.4. Pompe de circulaţie între cazane şi distribuitor-colector
şi pompe de circulaţie pe circuitele spre consumatori242
7.4.2.5. Pompe de circulaţie între cazane şi butelia de egalizare
a presiunilor şi pompe de circulaţie între BEP şi consumatori
prin intermediul distribuitor D şi colector C242
7.5. Dimensionarea dispozitivelor de distribuţie a apei calde243
7.5.1. Butelia de egalizare a presiunilor243
7.5.2. Distribuitor-colector245

8. Dimensionarea echipamentului dintr-o centrală termică cu abur252
8.1 Dimensionarea echipamentului din centrale termice cu abur de presiune joasă252
8.1.1. Putere termică a centralei252
8.1.2. Calculul numărului de cazane253
8.1.3. Dimensionarea elementelor de siguranţă255
8.1.3.1. Dispozitive de siguranţă hidraulice255
8.1.3.2. Supape de siguranţă256
8.1.4. Dimensionarea rezervorului de condens cu nivel liber258
8.1.5. Dimensionarea degazorului (rezervor de condens închis)260
8.1.6. Pompa de condens261
8.1.7. Distribuitorul de abur266
8.2. Dimensionarea echipamentului din centrale termice cu abur de presiune medie268
8.2.1. Puterea termică şi numărul cazanelor268
8.2.2. Supapele de siguranţă269
8.2.3. Dimensionarea degazorului269
8.2.4. Dimensionarea vasului de revaporizare270
8.2.5. Distribuitorul de abur271
8.2.6. Pompa de condens271

9. Dimensionarea echipamentului gospodăriei de combustibil272
9.1. Consumuri de combustibil272
9.1.1. Consumul de combustibil orar272
9.1.2. Consumul de combustibil zilnic272
9.1.3. Consumul de combustibil în luna cea mai friguroasă273
9.1.3.1. Metoda simplificată bazată pe temperatura exterioară medie 273
9.1.3.2. Metoda simplificată bazată pe coeficienţii de corecţie276
9.1.4. Consumul de combustibil în perioada de încălzire bazat pe grade-zile277
9.1.5. Consumurile de combustibil în funcţie de consumul de energie
termică pentru încălzire286
9.1.5.1. Consumul de energie pentru încălzire286
9.1.5.2. Performanţa cazanelor291
9.1.5.3. Necesarul de energie termică la nivelul sursei (centrala termică)292
9.1.5.4. Consumurile de combustibil la centrala termică292
9.1.6. Consumurile de combustibil în funcţie de consumurile de energie
termică pentru apa caldă de consum296
9.1.6.1 Consumul de energie termică pentru apă caldă de consum296
9.1.6.2. Consumul de energie termică la nivelul sursei (centrala termică)298
9.1.6.3. Consumul de combustibil pentru prepararea apei calde
de consum299
9.1.7. Consumurile de combustibil în funcţie de consumul de energie termică
pentru ventilare302
9.1.7.1. Consumurile de energie termică pentru ventilare302
9.1.7.2. Consumurile de combustibil303
9.1.8. Consumurile de combustibil în funcţie de consumurile de energie
pentru nevoi tehnologice303
9.2. Dimensionarea principalelor elemente ale instalaţiei de ardere
a combustibililor lichizi uşori303
9.2.1. Arzătoare303
9.2.2. Rezervorul de consum zilnic304
9.2.3. Rezervorul de depozitare304
9.2.4. Dimensionarea conductelor de combustibil305
9.2.5. Stabilirea caracteristicilor tehnice ale pompelor de combustibil309
9.3. Dimensionarear principalelor elemente ale instalaţiei de ardere
a combustibililor lichizi grei STAS 51310
9.3.1. Arzătoare310
9.3.2. Rezervorul de consum zilnic311
9.3.3. Rezervorul de depozitare313

10. Dimensionarea elementelor componente ale instalaţiilor de evacuare a gazelor
de ardere316
10.1. Dimensionarea coşului de fum cu tiraj natural316
10.1.1. Calculul preliminar al coşului de fum cu tiraj natural316
10.1.1.1. Tirajul coşului de fum316
10.1.1.2. Dimensiunile coşului de fum317
10.1.2. Calculul de verificare al tirajului coşului la condiţiile
de echilibru hidraulic320
10.1.2.1. Verificarea tirajului natural al coşului de fum în varianta
utilizării arzătoarelor atmosferice320
10.1.2.2. Verificarea tirajului natural al coşului de fum în varianta
utilizării arzătoarelor presurizate321
10.2. Dimensionarea canalului de fum322
10.2.1. Dimensionarea canalului de fum cu tiraj natural în varianta cu cazane
cu arzătoare atmosferice322
10.2.2. Dimensionarea canalului de fum cu tiraj natural în varianta cu cazane
cu arzătoare presurizate324
10.3. Dimensionarea coşului şi canalului de fum cu tiraj forţat324
10.3.1. Dimensionarea coşului de fum324
10.3.1.1. Înălţimea coşului de fum324
10.3.1.2 Secţiunea coşului de fum324
10.3.2. Dimensionarea canalului de fum324
10.3.3. Stabilirea caracteristicilor hidraulice ale exhaustorului325
10.4 Dimensionarea prizei de aer325
10.5. Verificarea coşului de fum la condensarea vaporilor de apă
din gazele de ardere326
10.6. Verificarea şi redimensionarea coşului de fum la dispersia poluanţilor
din gazele de ardere331
10.6.1. Determinarea concentraţiilor de poluanţi la emisie331
10.6.2. Determinarea concentraţiilor de poluanţi la imisie333
10.6.2.1. Determinarea concentraţiilor de poluanţi la imisie
pentru sursele joase333
10.6.2.2. Determinarea concentraţiilor de poluanţi la imisie
pentru surse înalte336

11. Automatizarea instalaţiilor din centrala termică347
11.1. Elemente componente ale automatizării347
11.1.1. Senzorii347
11.1.2. Robinete de reglare348
11.1.3. Controlore348
11.2. Metode de conducere automată a instalaţiilor din centrala termică348
11.3. Metode de reglare349
11.3.1. Reglarea în circuit deschis349
11.3.2. Reglarea în circuit închis351
11.3.3. Reglarea mixtă351
11.4. Scheme de automatizare a instalaţiilor din centralele termice cu apă caldă351
11.4.1. Scheme de automatizare la centralele termice cu cazane moderne352
11.4.1.1 Schema de automatizare a centralei termice cu un cazan
şi doi consumatori352
11.4.1.2. Schema de automatizare a centralei termice cu mai multe
cazane moderne şi doi consumatori354
11.4.1.3. Schema de automatizare a centralei termice cu mai multe
cazane moderne, cu butelie de egalizare a presiunilor356
11.4.1.4. Schema de automatizare a centralei termice cu mai multe
cazane, cu evitarea condensării acide, cu butelie de egalizare
a presiunilor şi distribuitoare-colectoare la consumatori360
11.4.2. Schema de automatizare a centralelor termice cu cazane
cu recuperatoare de căldură365
11.4.2.1. Schema de automatizare a centralei termice cu un cazan
cu recuperator de căldură365
11.4.2.2. Schema de automatizare a centralei termice cu două cazane
cu recuperatoare de căldură367
11.4.2.3. Schema de automatizare a centralei termice echipată
cu un cazan modern şi un cazan cu recuperator de căldură370
11.4.2.4. Schema de automatizare a centralei termice echipată
cu mai multe cazane moderne cu recuperatoare de căldură374
11.4.2.5. Schema de automatizare a centralei termice echipată
cu mai multe cazane fără recuperator, cu un recuperator
sau cu mai multe recuperatoare de căldură378
11.5. Scheme de automatizare a instalaţiei din centralele termice cu abur383
11.5.1. Schema de automatizare a instalaţiilor dintr-o centrală termică
cu abur de presiune joasă383
11.5.2. Schema de automatizare a instalaţiilor dintr-o centrală termică
cu abur de presiune medie387

12. Analiza energetică privind puterile termice şi electrice din centralele
termice cu apă caldă391
12.1. Puterea termică instalată într-o centrală termică392
12.2. Puterea electrică într-o centrală termică392
12.3. Raportul P dintre puterea electrică PE şi puterea termică PT
dintr-o centrală termică cu apă caldă395
12.4. Studiu de caz. Analiză energetică privind puterea termică şi puterea
electrică instalată într-o centrală termică modernizată cu apă caldă396
12.4.1. Cazul centralelor termice clasice397
12.4.2. Cazul centralelor termice modernizate401
12.4.2.1 Puterea electrică instalată în centralele termice modernizate401
12.4.2.2. Raportul dintre puterea electrică şi puterea termică instalată
în centralele termice modernizate405
12.5. Concluzii410

13. Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din centralele termice412
13.1. Atribuţiile personalului de întreţinere şi exploatare413
13.2. Documente necesare în exploatarea centralelor termice414
13.2.1. Proiectul cu piese scrise şi piese desenate414
13.2.2. Caracteristicile tehnice ale utilajelor şi aparatelor415
13.2.3. Documentele privind modul de exploatare a instalaţiilor
din centrala termică415
13.2.3.1. Programul de funcţionare415
13.2.3.2. Documente de evidenţă a controalelor, reviziilor
şi reparaţiilor416
13.2.3.3. Documente de evidenţă a defecţiunilor418
13.2.3.4. Documente privind modificările survenite în timpul
exploatării419
13.3. Verificări funcţionale şi de siguranţă419
13.3.1. Verificări, încercări şi probe419
13.3.1.1. Verificări şi încercări419
13.3.1.2. Probe ale instalaţiilor422
13.3.2. Recepţia lucrărilor424
13.3.2.1. Recepţia provizorie a lucrărilor de instalaţii424
13.3.2.2. Recepţia definitivă425
13.3.3. Cartea tehnică a construcţiei425
13.4. Operaţiile preliminare de punere în funcţiune a instalaţiilor din centrala
termică cu apă caldă426
13.4.1. Punerea în funcţiune426
13.4.2. Reglarea la punerea în funcţiune427
13.4.3. Reglarea în timpul funcționării427
13.5. Controlul şi supravegherea instalaţiilor în timpul funcţionării
din centralele termice cu apă caldă428
13.5.1. La cazane428
13.5.2. La instalaţia de siguranţă428
13.5.3. La instalaţia de alimentare cu apă429
13.5.4. La instalaţia de alimentare cu combustibil429
13.5.4.1. Cazul combustibililor lichizi şi gazoşi429
13.5.4.2. Cazul combustibililor solizi429
13.5.5. La instalaţia de evacuare a gazelor de ardere429
13.5.6. La instalaţia de preparare a apei calde de consum429
13.5.7. Asigurarea circulaţiei agentului termic în instalaţii429
13.5.8. La instalaţia de automatizare430
13.5.9. La bucla de contorizare a energie termice430
13.5.10. Comportamentul în ansamblu al instalației430
13.6. Măsuri de corectare a regimului de funcţionare430
13.7. Punerea în funcţiune, controlul şi supravegherea instalaţiilor
din centralele termice cu abur431
13.8. Dispecerizarea proceselor din centralele termice432
13.9. Lucrări de întreţinere434
13.10. Defecţiuni şi avarii436
13.11. Particularităţi în exploatarea centralelor termice de apartament437
13.11.1. Elementele de bază în atenţia celui care exploatează
o micro-centrală438
13.11.2. Instrucţiuni de exploatare a micro-centralei438
13.12. Estimarea energetică a cazanelor în timpul exploatării439
13.12.1. Randamentul şi gradul de utilizare a cazanului439
13.12.2. Estimarea energetică anuală a cazanelor442

Bibliografie448
În loc de postfaţă (Adrian RETEZAN, Cristian CETĂŢEANU)451
  PREZENTARE:
Heating plants represent the main source of energy for producing the required heat to ensure the comfort conditions for the occupants in buildings.
Throughout the years, heating plants have been continuously modernized, seeking to generate the thermal energy with primary energy consumption as low as possible.
Based on this aim, it was considered necessary to facilitate the specialists with a paper-work which describe the role and importance of the thermal power plants, way in which there should be addressed their designing, the factors involved in execution, operating and maintenance of these energy sources, in fact all we need to know in order to manage the heat energy produced by heating plants.
The work was relying mainly on modern central heating plants for the civil buildings, aiming to comprise as many problems related to choosing the proper solutions and the way of conception, as well as the selection methods related to the heating equipment. Therefore a greater attention has been given to heating water plants at the expense of the steam plants. There have been described the heating plants of 15...30 kW up to 10...15 MW.
The presentation of the technical information as well as the content itself of the this work, aims to help all specialists of the building services engineering field which try to overcome issues regarding the generation and distribution of the thermal energy to consumers.
The authors express their gratitude to all those who contributed to this work: students and colleagues, engineers and reviewers. The authors thank also in advance to those who will use this technical book in the professional activity and shall be grateful for any further comments on the content and presentation.
  PREFATA:
Centralele termice reprezintă sursa principală de energie pentru prepararea agenţilor termici necesari asigurării condiţiilor de confort pentru consumatorii din clădiri.
De-a lungul anilor, centralele termice au constituit un deziderat în obţinerea necesarului de căldură pentru încălzire, preparat apă caldă de consum, nevoi tehnologice etc. Ele s-au dezvoltat şi reabilitat de la an la an, căutându-se obţinerea de energie termică cu consumuri de energie primară cât mai reduse.
Plecând de la acest deziderat, s-a considerat necesar a pune la dispoziţie specialiştilor din domeniul instalaţiilor o lucrare în care să fie prezentate rolul şi importanţa acestor centrale termice, modul în care trebuie abordată această problemă, factorii care intervin în realizarea acestor surse de energie, într-un cuvânt ce trebuie să ştim şi cum trebuie să gestionăm energia termică produsă de centralele termice.
Lucrarea s-a axat, în principal, pe centralele termice destinate clădirilor civile, căutând să cuprindă cât mai multe probleme legate de alegerea soluţiilor corespunzătoare şi a modului de realizare, precum şi de metodele şi metodologiile de calcul aferente acestor surse de energie. De aceea s-a dat o atenţie mai mare centralelor termice cu apă caldă în detrimentul celor cu abur. Au fost tratate centralele termice cu puteri mici de 15...30 kW până la centralele termice cu puteri mari de 10...15 MW.
Pentru o mai bună urmărire a proceselor care au loc în realizarea unei centrale termice, lucrarea de faţă a fost astfel concepută încât să cuprindă: soluţiile adoptate de producere a agenţilor termici, gospodărirea de combustibil cu procesele de ardere şi evacuare a gazelor de ardere, automatizarea instalaţiilor, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi o primă analiză energetică privind puterile termice şi electrice din centralele termice cu apă caldă.
Astfel, în capitolele 3 şi 4 sunt descrise schemele de instalaţii legate de modul de realizare a centralelor termice cu apă caldă, clasice şi moderne, precum şi a centralelor termice cu abur de joasă, medie şi înaltă presiune. Capitolele 5, 6, 9 şi 10 sunt destinate gospodăriei de combustibil, unde sunt tratate instalaţiile de ardere a combustibililor clasici (lichizi, gazoşi şi solizi), precum şi evacuarea gazelor de ardere. O atenţie deosebită s-a dat echipamentului gospodăriei de combustibil, urmărindu-se în principal ca poluanţii din gazele de ardere să nu polueze mediul înconjurător. Automatizarea instalaţiilor din centrala termică a fost tratată în capitolul 11, fiind prezentate o serie de scheme pentru centralele termice cu apă caldă şi abur.
Pentru a avea o privire de ansamblu referitoare la consumurile de energie termică şi energie electrică din centralele termice modernizate, în capitolul 12 s-a făcut o analiză energetică luând în discuţie 12 centrale termice reabilitate de RADET-BUCUREŞTI cu puteri termice cuprinse între 2 şi 15 MW, care prepară agenţi termici pentru nevoi gospodăreşti .
Lucrarea se încheie cu o prezentare succintă privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din centralele termice, insistându-se asupra problemelor legate de verificarea funcţionării elementelor componente, controlul şi supravegherea instalaţiilor, dispecerizarea proceselor tehnice, măsuri de corectare a regimului de funcţionare etc.
Modul de sistematizare şi tratare a materialului, precum şi conţinutul însuşi al lucrării, face ca aceasta să vină în sprijinul tuturor specialiştilor din domeniul instalaţiilor care au în activitate probleme legate de producerea şi distribuţia energiei termice la consumatori.

Autorii mulţumesc anticipat tuturor celor care vor folosi această lucrare în activitatea profesională şi vor fi recunoscători pentru eventualele observaţii privind conţinutul şi forma de prezentare.
  CUVINTE CHEIE: