TRATAT DE PETROCHIMIE PRODUSE PETROCHIMICE DE BAZA VOL. I

  CUPRINS:
Lista acronimelor si abrevierilor
Cronologie

1. MATERII PRIME PETROCHIMICE
1.1 Scurt istoric
1.2. Materii prime petrochimice
1.3. Materii prime petrochimice intermediare
Bibliografie

2. HIDROCARBURI
2.1. Etena
2.2. Propena
2.3. Butan - butene
2.4. Butadiena (1,3 butadiena)
2.5. Fractia C5
2.6. Hidrocarburi aromatice
2.7. Etilbenzen
2.8. Stiren
2.9. Izopropilbenzen
Bibliografie

3. COMPUSI HALOGENA I
3.1. Clorura de vinil
3.2. Clorura de viniliden
3.3. Cloroprenul
3.4. Cloroformul
3.5. Compusi hidrofluorurati
Bibliografie

4. ACIZI SI DERIVATI
4.1. Acrilonitrilul
4.2. Metacrilonitrilul
4.3. Acidul acrilic
4.4. Acidul metacrilic
4.5. Acetatul de vinil
4.6. Anhidrida maleica
4.7. Anhidrida ftalica
4.8. Dianhidrida piromelitica
4.9. Acidul tereftalic si dimetiltereftalatul
4.10. Acidul adipic
4.11. Caprolactoma
4.12. Aminoacizi
4.13. Izocianati
Bibliografie

5. EPOXI
5.1. Etenoxidul
5.2. Propenoxidul
5.3. Epiclorhidrina
Bibliografie

6. COMPUSI HIDROXILICI
6.1. Etenglicolul
6.2. Propenglicolul
6.3. Glicerina
6.4. Butandioli
6.5. Pentaeritrita
6.6. Fenolul
6.7. Bisfenolul
Bibliografie

7. COMPUSI CARBONILICI
7.1. Formaldehida
7.2. Acetaldehida
Bibliografie

8. METANOLUL
8.1. Scurt istoric
8.2. Piata metanolului
8.3. Termodinamica sintezei metanolului
8.4. Cinetica sintezei metanolului
8.5. Modelarea sintezei metanolului
8.6. Procedee de fabricare
8.7. Procedee industriale moderne de fabricare a metanolului
8.8. Procedee in curs de dezvoltare pentru fabricarea metanolului
8.9. Utilizarile metanolului
8.10. Dezavantajele economiei metanolului
8.11. Proprietati
8.12. Catalizatori
Bibliografie

9. HIDROGENUL
9.1. Introducere
9.2. Procedee de fabricatie
9.3. Catalizatori
9.4. Purificarea hidrogenului
9.5. Proprietati si utilizari
9.6. Procedee de perspectiva pentru obtinerea hidrogenului
Bibliografie
Bibliografie generala.
  PREZENTARE:
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: