INSTALATII FRIGORIFICE

  CUPRINS:
Capitolul 1: Procese în instalaţii frigorifice cu comprimare mecanică ............. 1
Capitolul 2: Procese în instalaţii frigorifice cu ejecţie de vapori ..................... 87
Capitolul 3: Procese în instalaţii frigorifice cu absorbţie ................................. 92
Capitolul 4: Procese de răcire prin evaporare.................................................. 147
Capitolul 5: Pompe de căldură ......................................................................... 157
Capitolul 6: Sisteme termoelectrice ................................................................. 169
Capitolul 7: Software didactic utilizat în instalaţiile frigorifice ..................... 172
Anexe ................................................................................................................. 193
Bibliografie ........................................................................................................ 219
  PREZENTARE:
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: